apagiurgiu.ro
  • Cum se emite factura?

Factura se emite lunar în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

  • Pot contesta indexul contorului?

Clientul are dreptul de a contesta indexul contorului inscris pe factura curenta in termen de 10 zile calendaristice de la emiterea acesteia.

  • De ce tariful apei nu este același în toate localitățile?

Serviciul de alimentare cu apa este un serviciu local. În fiecare localitate, pot interveni factori precum: calitatea surselor de apă utilizate, costuri de exploatare si întretinere, tratamentele necesare de potabilizare a apei, precum si protejare a mediului. Toate aceste aspecte sunt reflectate în tarif.

  • Care sunt principalele elemente care se regăsesc pe factură?

Factura cuprinde elementele de identificare ale fiecarui punct de consum, cantitatile facturate, pretul/tariful aplicat, cantitatea de apa uzată și pluvială.

DIFERENȚE

De unde vine diferenţa între consumul înregistrat pe contorul de branşament şi suma consumurilor înregistrate pe contoarele de apartament?

Cauza principală pentru care există o diferenţă (uneori semnificativă) între cantitatea de apă înregistrată de contorul de branşament şi suma cantităţilor de apă înregistrate de contoarele pasante montate în apartamente o constituie clasa de precizie a acestor contoare. Cele mai multe contoare de branşament sunt de clasă C (superioară) în timp ce contoarele din apartamente sunt de clasă A sau cel mult B (clase inferioare). Clasa de precizie mai ridicată C presupune, printre altele, şi un debit de pornire mai mic decît cel al contoarelor de clasă B sau A.