apagiurgiu.ro

Municipiul Giurgiu și comuna Slobozia dispun de un sistem modern de canalizare, prin intermediul căruia, apele uzate menajere și respectiv apele uzate industrial colectate, sunt transportate în stația de  epurare din orașul Giurgiu, stație proiectată cu o capacitate  de 82 400 l.e. și Q max = 1044 mc/h. Aceasta, ca urmare a măsurilor de  reabilitare realizate,  epurează, prin metode tehnologice eficiente (treapta terțiară) apele uzate, astfel încât efluentul evacuat în emisar precum și nămolul, să respecte condițiile de calitate prevăzute de legislația de mediu, după cum este prezentat alăturat:

Raport de încercare apă uzată -Stația de Epurare Mihailești -27.04.2018

Raport de încercare apă uzată -Stația de Epurare Bolintin Vale -27.04.2018

Raport de încercare apă uzată-Stația de Epurare Giurgiu-27.04.2018

Raport de încercare apă uzată-Stația de Epurare Malu-27.04.2018