apagiurgiu.ro

Precizări privind montarea contoarelor de apă rece

 În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv:

– art.3 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr.11/1994 cu mocificarile și completarile ulterioare;

– art. 18 si art. 19 din I.M.L. 6-05 „ Avize” aprobate prin H.G. nr. 1660/2005 cu modificarile si completarile ulterioare:

–  art. 2 lit. d) din HG nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, cu modificarile si completarile ulterioare,

montajul mijloacelor de măsurare (a contoarelor de apă rece) trebuie se realizeze cu o firmă autorizată B.R.M.L. / tipul de contor, iar activitatea de montare să se facă sub supravegherea metrologică a unității teritoriale a B.R.M.L. .

În cazul în care doriși ca montajul contoarelor să fie făcut de către Apa Service SA, vă informăm că noi suntem autorizati pentru montarea următoarelor mijloace de măsurare prevazute în Anexa 1 la Avizul BRML nr. P-H07-006-23:

-S.C. ZENNER International S.R.L.&Co.KG;

-ITRON ITALIA S.p.A

 -ITRON FRANCE S.p.A

-FLUID GRUP HADEN S.R.L.