apagiurgiu.ro

Condiții de racordare și utilizare a serviciului de canalizare

  • Cererea va fi insotită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă, scara 1:500, și actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.
  • Racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop(casnic, tehnologic), la rețelele publice de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de societatea  APA SERVICE SA, la cererea utilizatorului, pe baza unui proiect de execuție.
  • Utilizatorii persoane fizice sau juridice ,inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă,au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

Eliberarea avizului  de principiu:

Avizul de racordare de principiu cuprinde datele generale privind posibilitațile și condițiile, de racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor de către un proiectant autorizat.

Documentația necesară eliberării avizului de racordare la sistemul public apă și de canalizare

  • memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor tehnice adoptate în cadrul proiectului pentru racordare la rețeaua publică de canalizare;
  • documentația economică;
  • profiluri longitudinale ale rețelelor de canalizare;
  • scheme de preepurare, dacă este cazul;
  • planul rețelelor de incintă.

Lucrările de racordare se vor face după obținerea autorizației eliberate de Primarie, autorizație care are la bază avizul definitv al societății APA SERVICE SA.

Lucrările de racordare se pot realiza fie de  APA SERVICE SA, fie de alt constructor.

În cazul în care aceste lucrări sunt realizate de alt constructor, executarea racordului și racordarea la rețeaua publică de  canalizare se face cu asistență tehnică asigurată de  APA SERVICE SA.