apagiurgiu.ro

APA SERVICE SA GIURGIU, cu sediul social în Str.Uzinei nr.2, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J52/493/17.07.2007; Certificat Unic de Înregistrare RO 22131317 deține licența de operare clasa a II- a. Activitățile principale reprezintă prestările de servicii pentru: captarea, tratarea și distribuția apei potabile, (Cod CAEN :3600); preluarea și epurarea apelor uzate. ( Cod CAEN: 3700)