apagiurgiu.ro

APA SERVICE SA GIURGIU, cu sediul social în Str.Uzinei nr.2, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J52/493/17.07.2007; Certificat Unic de Înregistrare RO 22131317 deține licența de operare clasa a II- a. Activitățile principale reprezintă prestările de servicii pentru: captarea, tratarea și distribuția apei potabile, (Cod CAEN :3600); preluarea și epurarea apelor uzate. ( Cod CAEN: 3700)

Selecție și recrutare
Procedura de selecție și recrutare pentru organele de conducere APA SERVICE SA GIURGIU se efectuează în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, Hotarârea de Guvern nr. 722 /2016, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

ANUNȚ SELECȚIE DIRECTOR GENERAL – 20 Decembrie 2022
1. Anunt selectie
2. Profil post
3. Profil candidat
4. Conținut dosar
5. Formulare

ANUNȚ SELECȚIE DIRECTOR ECONOMIC – 20 Decembrie 2022
1. Anunt selectie
2. Profil post
3. Profil candidat
4. Conținut dosar
5. Formulare
ANUNȚ SELECȚIE DIRECTOR ECONOMIC REPUBLICAT 

  1. Anunt Selectie