apagiurgiu.ro

APA SERVICE SA GIURGIU, cu sediul social în Str.Uzinei nr.2, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J52/493/17.07.2007; Certificat Unic de Înregistrare RO 22131317 deține licența de operare clasa a II- a. Activitățile principale reprezintă prestările de servicii pentru: captarea, tratarea și distribuția apei potabile, (Cod CAEN :3600); preluarea și epurarea apelor uzate. ( Cod CAEN: 3700)
La nivelul operatorului APA SERVICE GIURGIU, a fost implementat ‘’Sistemul integrat de management calitate mediu ‘’ conform prevederii standardelor SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005. De asemenea, Laboratorul Propriu de Metrologie este autorizat conform SR EN ISO 17025 : 2005.
APA SERVICE GIURGIU furnizează apă potabilă la parametri de calitate, prevăzuți de lege, conform monitorizării de audit și control.

În prezent, APA SERVICE Giurgiu deservește:

  • 99,20% din populaţia din Giurgiu și Slobozia (70 899 locuitori);
  • 36,86% din populația orașului Bolintin Vale;
  • 71,91% din populația orașului Mihăilești.

APA SERVICE exploatează:

  • 4 fronturi de captare cu un număr de 25 foraje de mică adâncime ( 20-30 m);
  • 12 foraje de mare adâncime ( 300–600 m);
  • 24 850 m conducte de aducțiune;
  • capacitate de de înmagazinare : 19 300 mc .

Alte cifre:

219 909 m rețele de distribuție în Giurgiu; 8 758 m în Slobozia;

23 432 branșamente existente în Giurgiu și Slobozia;

99%  branşamente contorizate în Giurgiu și Slobozia;

27 109 m canale colectoare;

182 483 m rețele canalizare menajeră în Giurgiu și Slobozia;

68 769 m rețele canalizare pluvială;

APA SERVICE Giurgiu deţine 13 stații de pompare, cu  putere instalată 631,02 kw, Qp = 21,74 – 8750 mc/oră. Stația de epurare a apelor uzate are o capacitate instalată de 1 044 mc/h (290 l/sec) și o capacitate în exploatare de 205,25 mc/h (57,02 l/sec).