apagiurgiu.ro

Comunicat de presă începere proiect ”Implementare soluție digitală de contorizare apă potabilă la APA SERVICE SA GIURGIU” POIM 2014-2020

APA SERVICE S.A. GIURGIU, în calitate de beneficiar, derulează proiectul ”Implementare soluție digitală contorizare apă potabilă la APA SERVICE SA GIURGIU” (cod SMIS 158167), finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea Infrastructurii de mediu in condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Citește mai mult

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

APA SERVICE SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a raportului de evaluare adecvată pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Giurgiu”, ce se va realiza în intravilanul și extravilanul UAT-urilor Giurgiu, Frătești, Oinacu, Daia, Băneasa, Călugăreni, Mihai Bravu, Singureni, Adunații Copăceni, Comana, Colibași, Gostinari, Crevedia Mare, Săbăreni, Cosoba, Ogrezeni, Bolintin Vale, Mârșa, Mihăilești, județul Giurgiu, titular APA SERVICE SA.

Citește mai mult

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

APA SERVICE SA GIURGIU anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ,, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apa uzată din județul Giurgiu’’ ce se va realiza în intravilanul si extravilanul localităților Giurgiu, Frătești, Oinacu, Daia, Băneasa, Călugăreni, Mihai Bravu, Singureni, Adunații Copaceni, Comana, Colibași, Gostinari, Vărăști, Isvoarele, Hotarele, Valea Dragului, Izvoarele, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Săbăreni, Cosoba, Ogrezeni, Bolintin Vale, Mârșa, Mihailești, județ Giurgiu, titular APA SERVICE SA GIURGIU. Citește mai mult

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

APA SERVICE SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ” ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Giurgiu”, ce se va realiza în intravilanul și extravilanul UAT-urilor Giurgiu, Frătești, Oinacu, Daia, Băneasa, Călugăreni, Mihai Bravu, Singureni, Adunații Copăceni, Comana, Colibași, Gostinari, Vărăști, Isvoarele, Hotarele, Valea Dragului, Izvoarele, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Săbăreni, Cosoba, Ogrezeni, Bolintin Vale, Mârșa, Mihăilești, județ. Giurgiu.

Citește mai mult