apagiurgiu.ro

Apa Service Giurgiu, operator licențiat, distribuie utilizatorilor săi apă a cărei calitate este  supravegheată permanent prin proceduri tehnice riguroase, atât in laboratoarele proprii cât și impreună cu Direcția de Sănătate Publică Giurgiu.

Verificarea calității apei potabile distribuită consumatorilor se face în conformitate cu programele de monitorizare de control și audit. Prin monitorizarea de control se verifică calitatea organoleptică și microbiologică iar prin monitorizarea de audit se verifică conformitatea cu cerințele de calitate pentru parametrii din legea 458/2002 cu modificările și completările ulterioare. Astfel, s-au identificat puncte diverse de prelevare uniform distribuite (  stațiile   de tratare Giurgiu Nord, Giurgiu Sud,  Slobozia,  Bolintin Vale  si Mihăilești, Liceul nr. 2, Școala nr. 6, Școala nr. 8, Școala nr. 10,Școala nr. 1, Vama Veche , Piața Centrală, Str. Clopotari, Școala Slobozia, Primăria Slobozia, Școla Bolintin Vale, Primăria Bolintin Vale, Școala Mihăilesti, Primaria Mihailești,  etc) de unde, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Giurgiu, se prelevează și analizează, cu o frecvența stabilită de legea 974/2004 cu modificările și completarile ulterioare, un număr suficient și reprezentativ de probe de apă potabilă .

În conformitate cu legea 974/2004 cu modificările și completările ulterioare, în functie de volumul de apă distribuit prin cele 5 stații de tratare (Giurgiu Nord, Giurgiu Sud, Slobozia, Bolintin Vale si Mihăilești ) precum și în funcție de numărul de utilizatori din stațiile respective, prelevarea probelor și analiza fizico-chimică și microbilogică se face cu frecvența următoare :

Monitorizare de control a calității apei potabile la ieșirea din stația de tratare:

Parametru microbiologic

Frecvența

E. coli 116  probe /an
Enterococi 116  probe /an
Nr. colonii la 22º C si 37º C  64   probe /an
Bacterii coliforme 64   probe /an
Parametru chimic Frecvenţa
Clor rezidual total și liber 116  probe /an
Amoniu 64   probe /an
Conductivitate 64   probe /an
Cloruri 64   probe /an
Duritate totală 64   probe /an
Nitrați 64   probe /an
Nitriți 64   probe /an
Oxidabilitate 64   probe /an
pH 64   probe /an
Turbiditate 64   probe /an

Monitorizare de audit  a calității apei potabile la ieșirea din stația de tratare:

Parametru microbiologic

Frecvenţa

E. coli 220  probe /an
Enterococi 220  probe /an
Nr. colonii la 22º C si 37º C  11  probe /an
Bacterii coliforme  11  probe /an
Parametru chimic Frecvenţa
Clor rezidual total și liber 220 probe /an
Amoniu 11   probe /an
Duritate totalaă 11   probe /an
Nitrați 11   probe /an

Monitorizare de control a calității apei potabile la consumator:

Parametru microbiologic

Frecvenţa

E. coli 166  probe /an
Enterococi 166  probe /an
Bacterii coliforme 166  probe /an
Parametru chimic Frecvenţa
Clor rezidual total și liber 166 probe /an
Amoniu 36   probe /an
Conductivitate 36   probe /an
Duritate totală 36   probe /an
Nitrați 36   probe /an
Nitriți 36   probe /an
Oxidabilitate 36   probe /an
pH 36   probe /an
Turbiditate 36   probe /an

Monitorizare de audit  a calității apei potabile la consumator:

Parametru microbiologic

Frecvenţa

E. coli 166  probe /an
Enterococi 166  probe /an
Parametru chimic Frecvenţa
Clor rezidual total și liber 166 probe /an
Cupru 8   probe /an
Crom 8   probe /an
Duritate totală 8   probe /an
Nitrați 8   probe /an
Nitriți 8   probe /an

    

Urmare a determinărilor parametrilor de calitate pentru probele de apă prelevate s-a constatat că apa distribuită de Apa Service sa prin cele 5 stații de tratare ( Giurgiu Nord, Giurgiu Sud, Slobozia , Bolintin Vale si Mihăilești) îndeplineste condițiile și respectiv gradul de conformitate prevazute de lege.

  *Pentru orice informație suplimentară privind calitatea apei vă stam la dispoziție de luni până vineri, între orele 8:00 -16:00, la numarul de telefon 0246/212227, interior 117.