apagiurgiu.ro

CE ESTE REŢEAUA DE CANALIZARE?

Reteaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, canale de serviciu, camine, guri de scurgere si constructii anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare.

Ce este un racord de canalizare?

Racordul de canalizare este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale clientului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare.

Care sunt instalațiile interioare de canalizare?

Instalatiile interioare de canalizare reprezinta totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea clientului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publica. Intretinerea instalatiei interioare de canalizare este responsabilitatea clientului.

Ce se întamplă cu apa folosită?

Dupa utilizare, apa uzata este preluata în reţeaua publica de canalizare si transportata în Statia de Epurare. Apa este tratata în vederea curaţarii ei de elemente nocive si redata naturii. Compania achita si pentru aceasta o suma de bani Administratiei Râurilor.