apagiurgiu.ro

INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONTORIZAREA INDIVIDUALĂ

( PE ORIZONTALĂ) A  APARTAMENTELOR

*De urmărit:

Legea 224 din 2015 privind modificarea și completarea Legii 241/2006

 • Lucrările de separare individuală sau contorizare pe orizontală a instalațiilor interioare de distribuție a apei reci pentru fiecare apartament al unei scări de bloc se vor realiza numai după obținerea unui aviz scris obținut de la  Apa Service SA. Pentru obținerea acestui aviz , reprezentantul asociației de proprietari trebuie să depună următoarele documente:
 1. solicitare scrisă
 2. acordul scris al tuturor deținatorilor  cu orice titlu ai spațiilor din cadrul condominiului
 3. hotărârea adunării generale a asociației luată cu unanimitate de voturi
 4. documentația tehnico-economică și a autorizației de construire eliberată de autoritatea administrației publice locale

 

 •  Conform Legii nr 241/2006- actualizată-art. 3 lit. i. a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ,lucrările de modificare a instalației de apă (atât pe casa scării , în apartamente cât și achiziționarea apometrelor) se vor realiza pe cheltuiala proprietarilor până în căminul de branșament . Apa Service SA vă recomandă pentru execuția lucrării țeava PPR inserție fibră compozită.
 • Conform articolului 31 ,alin (22) din legea 241/2006 -actualizată-trecerea la distribuția orizontală a apei în condominiu se face integral ,pentru toate spațiile cu destinație de locuință si /sau alta destinație ,fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuție.
 • Instalația se poate realiza în regim propriu ,sau cu o firma autorizată ,cu condiția să se respecte unul din proiectele întocmite de Primăria Giurgiu.
 • Separarea individuală a instalației de alimentare cu apă a apartamentelor se realizează prin modificarea instalației interioare a apartamentului ,cu montarea pe casa scării ,la fiecare apartament a unui contor Dn=20 mm , multijet ,cu cadran umed.Pozitia de montaj  va fi orizontală ,cu cadranul orientat către plafon ,înainte și după apometru fiind necesară montarea unui robinet de trecere ,pentru a facilita înlocuirea acestuia.
 • Contoarele se vor monta față de pardoseală ,la o înalțime care să permita citirea acestora.
 • Se acceptă si branșamente prin ghenă , numai dacă apometrele sunt montate pe casa scării la parter ,iar legatura  la rețeaua principală să se faca printr-un singur branșament ,care trebuie să fie la vedere.
 • Nu este necesară montarea unui apometru general ,atunci cand toți locatarii se racordează la noua instalație ,urmând ca cea veche să fie dezafectată.
 • Apa Service S.A. nu va funcționa cu două coloane de alimentare decât o perioadă de maximum 15 zile timp suficient ca toți locatarii să se branșeze la coloana nouă.
 • Utilizatorul va asigura integritatea sistemului de măsurare prin protejarea contorului împotriva furtului conform Legii 241/2006 ,operatorul neasigurand contor în caz de furt.
 • După realizarea contorizării individuale pe orizontală , Apa Service S.A.  va recepționa lucrarea și va sigila contorul fiecărui apartament .
 • Darea in funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.
 • Documentele necesare încheierii contractului sunt :