apagiurgiu.ro

Atat Municipiul Giurgiu cat si  comuna Slobozia dispun de un sistem modern de canalizare prin intermediul caruia apele uzate menajere si respectiv apele uzate industriale    colectate   sunt  transportate  in  Statia  de  epurare cu o capacitate proiectata   de 82 400 l.e. si   Qmax = 1044 mc/h. Aceasta ca urmare a masurilor de reabilitare realizate, epureaza prin metode tehnologice eficiente ( treapta tertiara ) apele uzate astfel ca efluentul evacuat in  emisar sa respecte conditiile de calitate prevazute de legislatia de mediu , dupa cum este prezentat alaturat :
 

 

Nr crt

Incercare executata

U.M

Simbol proba/

Valori determinate

Metoda

de incercare

1

Materii in suspensii

mg/l

12

SR EN 872-05

2

pH

unitati de pH

7,26

SR EN ISO 10523-12

3

CCO-Cr

mg O2/l

<30

SR ISO 6060-96

4

CBO5

mg O2/l

9,79

SR EN 1899/1-2003

5

Azot total

mg/l

7,93

SR EN 12260/2008

6

Fosfor total

mg/l

2,03

SR EN ISO 6878-05

7

Sulfati

mg/l

80,31

EPA 427C

8

Substante extractibile cu solventi organici

mg/l

<20

SR 7587-96

9

Detergenti sintetici 

-anionici

-neionici

mg/l

mg/l

0,37

0,11

SR EN 903-03

SR ISO 7875/2-1997

10

Reziduu filtrat la 1050C

mg/l

684

STAS 9187-84

11

Cloruri

mg/l

114,8

SR ISO 9297-01

12

Cianuri

mg/l

<0,001

SR ISO 6703/1-98

13

Fenoli

mg/l

<0,01

SR ISO 6439-01

14

Produse petroliere

mg/l

<0,05

STAS 7877/2-95

15

Calciu

mg/l

78,3

SR EN ISO 7980-02

16

Magneziu

mg/l

23,8

SR EN ISO 7980-02

17

Nichel

mg/l

0,006

SR ISO 8288-01

18

Cadmiu

mg/l

<0,002

SR ISO 8288-01

19

Plumb

mg/l

<0,01

SR ISO 8288-01

 

 

 

Incercare executata

 

 

U.M

Simbol proba/

Valori determinate

 

Metoda

de incercare

20

Triclorbenzeni (suma)

µg/l

<0,02

SR EN ISO 6468-00

21

DEHP

µg/l

<0,01

SR EN ISO 18856-06

Standarde de calitate (SCM) pentru substantele prioritare si pentru poluanti specifici toxici conform HG 351/2005, modificat si completat de HG 1038/2010

 

 Incercare

 executata

 

U.M.

Standarde de calitate

MA-SCM

Ape interioare de suprafata

CMA-SCM

Ape interioare de suprafata

Triclorbenzeni

µg/l

neaplicabil

0,4

DEHP

µg/l

neaplicabil

1,3

In localitatile  Bolintin Vale si Mihailesti prin sistemele  de canalizare unitare , apele uzate colectate sunt transportate in statiile de epurare cu o capacitate proiectata  11 200 l.e. , Qmax = 35 l/s si respectiv 6 600 l.e. , Qmax = 31 l/s.Aceste statii de epurare  construite  recent  au  capacitatea sa epureze cu o riguroasa  tehnologie ( treapta tertiara) apele uzate , asigurand pentru efluent conditii de calitate conform legislatiei de mediu , asa cum se evidentiaza alaturat :

 

Nr crt

 

Incercare executata

 

 

U.M

Simbol proba/

Valori determinate

 

 

Metoda

de incercare

1

Materii in suspensie

mg/l

15

SR EN 872-05

2

pH

unitati de pH

7,39

SR EN ISO 10523-12

3

CCO-Cr

mg O2/l

38,4

SR ISO 6060-96

4

CBO5

mg O2/l

13,7

SR EN 1899/1-2003

 

5

Azot amoniacal

mg/l

0,68

SR ISO 7150/1-01

6

Azotiti

mg/l

0,99

SR EN ISO 26777-02/C91-06

7

Azotati

mg/l

37,89

SR ISO 7890/3-00

8

Fosfor total

mg/l

1,20

SR EN ISO 6878-05

9

Sulfati

mg/l

98,05

EPA 427C

10

Substante extractibile cu solventi organici

mg/l

<20

SR 7587-96

11

Detergenti sintetici 

-anionici

-neionici

mg/l

mg/l

1,03

0,79

SR EN 903-03

SR ISO 7875/2-1997

12

Reziduu filtrat la 1050C

mg/l

510

STAS 9187-84

13

Produse petroliere

mg/l

<0,05

STAS 7877/2-95

14

Cloruri

mg/l

74,55

SR ISO 9297-01