Contorizarea pe orizontală

INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONTORIZAREA INDIVIDUALĂ

( PE ORIZONTALĂ) A  APARTAMENTELOR

*De urmarit:

Legea 224 din 2015 privind modificarea și completarea Legii 241/2006

 • Lucrările de separare individuală sau contorizare pe orizontală a instalațiilor interioare de distribuție a apei reci pentru fiecare apartament al unei scări de bloc se vor realiza numai după obținerea unui aviz scris obținut de la  Apa Service SA. Pentru obținerea acestui aviz , reprezentantul asociației de proprietari trebuie să depună următoarele documente:
 1. solicitare scrisă
 2. acordul scris al tuturor deținatorilor  cu orice titlu ai spațiilor din cadrul condominiului
 3. hotărârea adunării generale a asociației luată cu unanimitate de voturi
 4. documentația tehnico-economică și a autorizației de construire eliberată de autoritatea administrației publice locale

 

 •  Conform Legii nr 241/2006- actualizată-art. 3 lit. i. a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ,lucrările de modificare a instalației de apă (atât pe casa scării , în apartamente cât și achiziționarea apometrelor) se vor realiza pe cheltuiala proprietarilor până în căminul de branșament . Apa Service SA vă recomandă pentru execuția lucrării țeava PPR inserție fibră compozită.
 • Conform articolului 31 ,alin 12 din legea 241/2006 -actualizată-trecerea la distribuția orizontală a apei în condominiu se face integral ,pentru toate spațiile cu destinație de locuință si /sau alta destinație ,fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuție.
 • Instalația se poate realiza în regim propriu ,sau cu o firma autorizată ,cu condiția să se respecte unul din proiectele întocmite de Primăria Giurgiu.
 • Separarea individuală a instalației de alimentare cu apă a apartamentelor se realizează prin modificarea instalației interioare a apartamentului ,cu montarea pe casa scării ,la fiecare apartament a unui contor Dn=20 mm , multijet ,cu cadran umed.Pozitia de montaj  va fi orizontală ,cu cadranul orientat către plafon ,înainte și după apometru fiind necesară montarea unui robinet de trecere ,pentru a facilita înlocuirea acestuia.
 • Contoarele se vor monta față de pardoseală ,la o înalțime care să permita citirea acestora.
 • Se acceptă si branșamente prin ghenă , numai dacă apometrele sunt montate pe casa scării la parter ,iar legatura  la rețeaua principală să se faca printr-un singur branșament ,care trebuie să fie la vedere.
 • Nu este necesară montarea unui apometru general ,atunci cand toți locatarii se racordează la noua instalație ,urmând ca cea veche să fie dezafectată.
 • Apa Service S.A. nu va funcționa cu două coloane de alimentare decât o perioadă de maximum 15 zile timp suficient ca toți locatarii să se branșeze la coloana nouă.
 • Utilizatorul va asigura integritatea sistemului de măsurare prin protejarea contorului împotriva furtului conform Legii 241/2006 ,operatorul neasigurand contor în caz de furt.
 • După realizarea contorizării individuale pe orizontală , Apa Service S.A.  va recepționa lucrarea și va sigila contorul fiecărui apartament .
 • Darea in funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.
 • Documentele necesare încheierii contractului sunt : 

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu folosirea acestora. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close