Branșarea la rețeaua de alimentare cu apă

Condiții de branșare și utilizare a serviciului public de alimentare cu apă

  • Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care dorește să fie alimentat cu apă potabilă trebuie să depună la APA SERVICE SA o cerere de branșare și utilizare a apei potabile din rețeaua de distribuție a sistemului public de alimentare cu apă.(Cerere branșare apă pers.fizică sau Cerere branșare apă pers. juridică)
  • Cererea va fi insoțită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă, scara 1:500, și actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.
  • Branșarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la rețelele publice de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de societatea APA SERVICE SA, la cererea utilizatorului, pe baza unui proiect de execuție.

Eliberarea avizului  de principiu:

  Avizul de branșare de principiu cuprinde datele generale privind posibilitațile și condițiile, de branșare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor de către un proiectant autorizat.

Documentația anexată la cererea pentru avizul de branșare definitiv va conține următoarele:

  • memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor tehnice adoptate în cadrul proiectului pentru branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă;
  • documentația economică;
  • scheme de montaj ale conductelor de apă;
  • detalii de rezolvare a situațiilor în care traseele rețelelor de apă se intersectează cu traseele altor utilități;
  • planul rețelelor de incintă.

  Lucrările de branșare se vor face după obținerea autorizației eliberate de Primărie, autorizație care are la bază avizul definitv al societății APA SERVICE SA.

  Lucrările de branșare se pot realiza fie de  APA SERVICE SA, fie de alt constructor.

  În cazul în care aceste lucrări sunt realizate de alt constructor, executarea branșamentului și branșarea la rețeaua publică de apă se face cu asistență tehnică asigurată de  APA SERVICE SA.

  La terminarea lucrărilor și receptia acestora, clientul se prezintă la  APA SERVICE S.A. pentru încheierea contractului de alimentare cu apă.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu folosirea acestora. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close