APA SERVICE  este preocupată de îmbunătațirea relației cu clienții săi. Clienții noștri pot primi informații sau pot transmite sesizări prin cele trei Birouri de relații cu clienți:  Piața Centrală, Str Tineretului și de la sediul operatorului ( B-dul 1907 ), de unde, conform procedurilor, acestea sunt evaluate și transmise spre rezolvare. Sesizările telefonice sunt preluate de către Dispecerat, cu program non stop, care în mod operativ le direcționează, conform competenței, spre soluționare.

Principalele categorii de clienți ai operatorului sunt :

Abonați Giurgiu:

 • asociații de proprietari-250 ;
 • instituții publice-164 ;
 • agenți economici-1095 ;
 • gospodării individuale (case)-9494;
 • contorizări individuale blocuri-11627;

Abonați Bolintin Vale:

 • agenți-75 ;
 • asociații-9;
 • case+blocuri-975;
 • instituții publice-10;

Abonați Mihăilești:

 • agenți- 73 ;
 • blocuri-292 ;
 • case-1671;
 • instituții publice-8;

Abonați comuna Slobozia:

 • agenți-2 ;
 • instituții publice-2;
 • case-832;

Abonați comuna Malu:

 • case-860;
 • agenți-12;
 • instituții publice-3;

Abonați comuna Izvoarele:

 • case-79
 • instituții publice-1
 • (Chiriacu) case-200;
 • agenti-5;
 • instituții publice-2;
 • (Valea Bujorului) case-65;
 • agenți-1;
 • instituții publice-3;