• Cum procedați pentru încheierea unui contract?

Contractul de furnizare a servicului de apă si de canalizare, constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre Compania Apa Service SA Giurgiu si utilizator. Întocmirea si depunerea dosarului se face la sediul Companiei, de catre client.

  • Ce este contractul de vidanjare?

Contractul de vidanjare este un document încheiat între Compania Apa Service SA Giurgiu si utilizator. În baza acestui document, la cererea solicitantului, Compania efectueaza, contra cost, operatiunea de vidanjare.

  • În ce situatii Compania poate lua măsura sistării prestațiilor?

Compania Apa Service SA Giurgiu are dreptul sa întrerupă sau să sisteze prestarea serviciului, în conditile legii, cu notificare prealabilă:

  • la utilizatorii rău-platnici;
  • la utilizatorii care nu-și respectă clauzele contractuale;
  • la utilizatorii care nu dau curs invitației de reînnoire a contractului, indiferent de forma de transmitere a acesteia.