Operatorul regional APA SERVICE” SA

CONVOCARE

 

În conformitate cu art. 13.1 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional “APA SERVICE” SA, se convocă Adunarea Generală a Acţionarilor extraordinară a Operatorului Regional “APA SERVICE” SA, în data de 19. 07. 2018, orele 11:30, la sediul Operatorului din Str.Uzinei nr. 2, cu următoarea

 

Ordine de zi

 

Se supun spre aprobare:

  1. Profilul Consiliului de Administraţie, al candidaţilor şi matricea Consiliului de Administraţie pentru societatea “APA SERVICE” SA, în conformitate cu dispoziţiile art. 34, lit. B, din HG nr 722/ 2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, avizată prin HCLM nr 262/ 28 06 2018.
  2. Prelungirea mandatului administratorului interimar conform OUG 109/2011, art. 64 (5), întrucât nu s-a finalizat procedura de selecţie a consiliului de administraţie.

 

Membrii reprezentanţi ai ACŢIONARILOR:

SANDULESCU PETRONELA

MARDALE NICU

TRAISTARU DANIEL

MESAROŞ ION

STANCU GHEORGHE